html templates

Tallers de Primers Auxilis per a tota la Família

Tallers PAF ofereix tallers pràctics, dinàmics i participatius
de primers auxilis per a infants a centres educatius, particulars, empreses…

Tallers Paf

Tot i que els oferim llibertat per créixer a vegades es veuen exposats a situacions de risc. És allà on creiem que és important tenir els coneixements bàsics per poder dur a terme els primers auxilis per tal d’ evitar complicacions o mantenir la estabilitat, ja que els primers deu minuts d’ un accident són indispensables per la bona evolució de la víctima.

Per tot això, pel gran valor que per mi té el coneixement d’ aquestes tècniques i sent mare de tres fills, crec molt important poder tenir a l’ abast el coneixements d’ aquest protocols actualitzats. Crec que donar a conèixer el conjunt de maniobres tant preventives con resolutives vers situacions d’ emergència és una bona eina per fer-nos créixer tant com a pares, com a docents i com a infants.

Vídeo
informatiu
sobre els
nostres tallers

Tallers Paf
Laura Antolin Gelabert  
616 862 906 paf@tallerspaf.com
Actualizada Febrer 2019 By danicrack