how to develop free website
Mobirise


Qui Sòc

La vida dels nens està plena d’aventures, il·lusió i experimentació.

Finalment, dir que sóc diplomada en Infermeria des del 2004 per la Universitat de Barcelona (U.B). He realitzat diferents cursets com: Urgències emergències y catàstrofes sanitàries II (politraumatizado), segons l’ associació integral sòcio-sanitària LOGOSS. Curset de la Creu Roja Assistència Sanitària nivell II (ASI II) i Primers auxilis per nadons i nens amb les seves corresponents certificacions . 

He treballat en diferents àmbits hospitalaris com Urgències, Hospital Privée d’ Antony (Paris, França)i a Fressenius Medical Care a Hemodiàlisi. També he estat donant suport a companys de centres de diàlisi a Àfrica, Benín Cotonou.

L’ objectiu fonamental d’ aquests tallers és fer arribar els protocols bàsics d’ ajuda d’una manera entenedora, dinàmica i sobretot pràctica. Donar accés als Nous protocols que van canviant, per transmetre fàcilment una informació actualitzada, segons el European Resucitement Council (ERC).

Mobirise

Tallers Paf
Laura Antolin Gelabert  
616 862 906 paf@tallerspaf.com
Actualizada Febrer 2019 By danicrack